Bedömning av fysisk aktivitet

Att bedöma nivån av fysisk aktivitet hos personer med KOL är av stor vikt eftersom fysisk aktivitetsnivå är en stark prediktor för mortalitet och risk för sjukhusinläggning på grund av exacerbation. Det allra säkraste sättet är att mäta aktivitetsnivån med en validerad aktivitetsmätare. Dessa är dock väldigt dyra och inte möjligt att ha i klinisk verksamhet. Idag har däremot många personer stegräknare av olika slag (i klockor eller telefoner). Om en patient använder en sådan är det ett bra tillfälle att prata kring den fysiska aktivitetsnivån och hur den skulle kunna ökas (om behov finns för det). Klockor och telefoner ger inte lika säkra data som validerade aktivitetsmätare men eftersom de har samma mätfel hela tiden så kan de ändå användas som verktyg vid motiverande samtal om fysisk aktivitet.

Det finns också frågeformulär om fysisk aktivitet som kan användas.

GIH:s fråga om stillasittande

I GIH:s fråga om stillasittande bedömt antal minuter i stillasittande.

Socialstyrelsens indikatorfrågor

Socialstyrelsen indikatorfrågor bedömer antal minuter i fysisk träning respektive i fysisk aktivitet.

Sidan uppdaterades senast 2023-12-05