COPD Assessment Test (CAT)

CAT är ett enkelt frågeformulär med 8 frågor avsedda att mäta hälsotillstånd vid KOL.

mMRC (modified medical research council dyspnea scale)

mMRC är en femgradig skala som mäter grad av dyspné.

Borg CR-10

Borg CR-10 är en tiogradig skala som kan mäta graden av ansträngning vid aktivitet. Exempelvis dyspne och muskeltrötthet.

Sidan uppdaterades senast 2024-06-04