Diagnostik

Minispirometri (FEV1/FEV6-mätning eller COPD6) 

I Sverige finns många personer som har KOL utan att själva känna till det. Därför bör hälso- och sjukvården screena alla rökare och före detta rökare där KOL kan misstänkas med en så kallad minispirometri (FEV1/FEV6-mätning eller COPD6) (Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL, rekommendation 2).

Lungfunktionsundersökning (spirometri)

För att få en säker diagnos med KOL så måste man göra en lungfunktionsundersökning (spirometri) med reversibilitetstest vid hälsocentral eller på sjukhus.

Andra undersökningar

En lungröntgen bör göras för att utesluta andra sjukdomar.

Rekommendation ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL

Tillstånd: Rökare och före detta rökare, misstänkt KOL

Åtgärd: FEV1/FEV6-mätning som screeningsverktyg (inledande obstruktivitetsutredning)

Motivering: Åtgärden identifierar de individer som behöver vidare utredning med dynamisk spirometri. Rökare och före detta rökare är riskgrupp för KOL. Kommentar: Åtgärden kan ej användas för att fastställa diagnos.

Rekommendation: 2

—————————————————————————————-

Tillstånd: Luftvägssymtom, nytillkomna, utan tidigare behandling, vuxna

Åtgärd: FEV1/FEV6-mätning som screeningsverktyg (inledande obstruktivitetsutredning)

Motivering: Åtgärden identifierar de individer som behöver vidare utredning med dynamisk spirometri. Kommentar: Åtgärden kan ej användas för att fastställa diagnos.

Rekommendation: 4

Sidan uppdaterades senast 2024-02-14