Att orka aktivitet

Bristande ork är vanligt bland personer med KOL

Många personer med KOL har nedsatt ork och energi och svårigheter att utföra dagliga aktiviteter. Träning i energibesparande arbetsteknik leder till:

  • Förbättrad förmåga att utföra dagliga livets aktiviteter.
  • Förbättring i fysisk kapacitet.

Erbjud träning i arbetsteknik samt hjälpmedel

Energisparande arbetsteknik kan underlätta i vardagen och göra det möjligt för personer med KOL att orka vardagens aktiviteter och delta viktiga sociala aktiviteter.

Personer med KOL och nedsatt förmåga att utföra vardagliga aktiviteter bör erbjudas insatser med träning i energibesparande arbetsteknik (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL, rekommendation 3).

Rekommendation ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL

Tillstånd: KOL, ADL-problematik

Åtgärd: Energisparande arbetsteknik

Motivering: Tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och åtgärden har positiva effekter på funktionell kapacitet och aktiviteter i dagliga livet (ADL).

Rekommendation: 3

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26