Bedömning av aktivitet

 

Bedömning av aktivitetsutförande med intervju och observation

För att identifiera svårigheter i vardagen bör en bedömning av aktiviteter relaterade till personlig hygien, hushållssysslor och fritid göras.

Vid bedömning av genomförande av aktiviteter bör observation och intervju användas för att kartlägga personens aktivitetsmönster.

Tidsåtgång för aktiviteten och tid för återhämtning bör registreras och kan ha stor betydelse. Om en aktivitet som dammsugning/städning tar orimligt lång tid och kräver lång återhämtning kan det utgöra grund för diskussion om personen bör prioriera bort den aktiviteten.

Mätning av syremättnad och skattning av dyspné under aktivitet

För att få ett objektivt mått rekommenderas att syremättnad mäts regelbundet med satuarationsmätare då personen utför aktiviteter.

Personens egen upplevelse av dyspné under en aktivitet kan mätas med Borg-CR10-skala.

 

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24