Att underlätta vardagliga aktiviteter

Ork i vardagen är viktigt för livskvaliten

Det är viktigt att behålla ett aktivt liv för sitt välbefinnande och sin livskvalitet. Att inte kunna delta i aktiviteter och social samvaro kan leda till isolering, förlust av roller och status samt sämre välbefinnande.

Många personer med KOL har dålig ork och energi och svårigheter att utföra dagliga aktiviteter. Därför är det viktigt att spara energi. Det behöver inte betyda att man gör färre aktiviteter – men kanske att aktiviteterna görs på ett annat sätt för att orka mera. Många små åtgärder kan tillsammans spara mycket energi.

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24