Riksförbundet HjärtLung

Varför skall jag vara med i en patientförening?

Att vara medlem i en patientförening är ett bra sätt att få information om sjukdomen och hur den påverkar det dagliga livet. En patientförening kan också ge trygghet och gemenskap med andra personer som har KOL samt deras närstående.


Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att människor med hjärt- och lungsjukdomar ska må så bra som möjligt. Mycket av arbetet sker i regionala och lokala föreningar och fokuserar på livsstilsaktiviteter, socialt stöd och opinionsbildning.

Livsstilsaktiviteter innebär att medlemmar erbjuds en långsiktig eftervård och rehabilitering med målet att uppnå bestående livsstilsförändringar. Aktiviteterna sker i grupp som till exempel motions- och träningsgrupper, rökavvänjning, stresshantering och föreläsningar. För dig som har KOL kan deltagande i en motionsgrupp som ordnas av Riksförbundet HjärtLung vara ett bra sätt att öka din fysiska aktivitet!

Socialt stöd ges genom möjlighet att umgås med andra, att dela erfarenheter och ha trevligt tillsammans. Att ha KOL kan bidra till nedstämdhet och oro och många kan känna sig övergivna av sjukvården då det ofta är långt mellan kontakterna. Att träffa andra med samma sjukdom kan vara ett viktigt mentalt stöd.

Inom området opinionsbildning deltar förbundet i samhällsdebatten och ställer höga krav på socialpolitiken och hälso- och sjukvården.

Läs mer om Riksförbundet HjärtLung

Gå till Riksförbundet HjärtLungs hemsida och läs mer och hitta din lokala förening.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26