Principer för läkemedelsbehandling

Här kan du se en film om principerna för läkemedelsbehandling vid KOL.

https://youtu.be/Lds0cPLq7QQ

Farmakologisk behandling vid KOL ges för att minska symtom, förbättra livskvalitet och för att förebygga och reducera risken för sjukdomsprogress, exacerbationer och i förlängningen förtida död. Det är av stor vikt att den farmakologiska behandlingen är en del i ett helhetskoncept med rökstopp, individanpassad fysisk träning/rehabilitering , vaccinationer och behandling av samsjuklighet.

Se vidare Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer KOL.


Läkemedelsbehandlingen baseras på hur mycket symtom man har och hur ofta man drabbas av försämringstillstånd, så kallade exacerbationer.

Felaktig inhalationsteknik är en vanlig orsak till att man inte svarar på behandlingen som förväntat. Därför är det viktigt att kontrollera sin inhalationsteknik regelbundet.

Sidan uppdaterades senast 2023-12-05