Syrgas

I samband med ett försämringstillstånd kan syrebrist uppstå i kroppen och tillfällig behandling med syrgas kan då behövas. När du mår bättre så tas syrgasbehandling bort.

Vid svår KOL och en ständig syrebrist kan långtidsbehandling med syrgas i hemmet behövas. Syrgasbehandlingen ska helst pågå mellan 16-24 timmar varje dygn. För att rätt dos av syrgas ska kunna tas fram sker noggrann bedömning och provtagning. Syrgasen får man genom en näsgrimma. Det finns olika utrustningar för att få syrgas i hemmet och för att man ska kunna vara aktiv även utanför hemmet får man även bärbar utrustning.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26