Bedöm din risk för undernäring

Bedöm din risk för undernäring

Ett mått som ofta används när man pratar om vikt är BMI. BMI betyder Body Mass Index och är baserat på din längd och vikt. BMI räkas ut som kroppsvikt i kg/längd i meter2. Du kan räkna ut ditt BMI genom BMI-uträknare nedan.

Räkna ut ditt BMIDu som har KOL får gärna ha ett BMI mellan 25 och 29. Ett BMI på 25 till 29 bedöms som övervikt hos friska personer. Forskning visar dock att personer med KOL som har BMI mellan 25 och 29 verkar må bäst och har bäst prognos. Det gäller om du inte har andra sjukdomar där övervikt kan ha betydelse, som t ex diabetes eller sömnapné.

Att ha en kraftig övervikt är inte heller bra eftersom du kan få det jobbigare att andas och röra dig.

Om du har BMI under 22 är det en riskfaktor och du bör kontakta en dietist för rådgivning.

Hur har Din viktutveckling sett ut de senaste månaderna?

Hur är din aptit?

BMI (Body Mass Index) (använd BMI-kalkylatorn)

Sidan uppdaterades senast 2024-01-18