Behöver du gå ned i vikt?

Behöver du gå ned i vikt?

Det finns även risk för att din vikt ökar om du har blivit stillasittande och har jobbigt att röra dig på grund av nedsatt ork och andnöd. De Nordiska näringsrekommendationerna ger information om kost som tillgodoser näringsbehoven och skapar förutsättningar för god hälsa.

Kraftig övervikt (BMI>30, fetma) försämrar din lungfunktion och är därför viktigt att undvika vid KOL. Kraftig övervikt ökar också risken att utveckla sömnapné och andra överviktsrelaterade sjukdomar.

Om du har KOL och vill gå ner i vikt är det bra att ta kontakt med en dietist för att diskutera vad en passande vikt för dig är och hur du ska äta för att uppnå den vikten.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26