Symtom

Symtom

Att KOL är en multifaktoriell sjukdom märks på de symtom och den samsjuklighet som utmärker sjukdomen. Nedan beskrivs vanliga symtom vid KOL. Det är svårt att dra en tydlig gräns för vad som är symtom på KOL och vad som är samsjuklighet. Läs därför även under Samsjuklighet om andra sjukdomar/tillstånd som är vanliga vid KOL.

Dyspné

Det allra vanligaste symtomet är dyspné (andnöd, andfåddhet). Dyspné uppkommer först vid måttlig fysisk ansträngning, och i senare skede vid allt lättare aktiviteter. Dyspné är det symtom som mest påverkar livskvaliteten hos personer med KOL. En ökande dyspné kan leda till att man undviker aktiviteter med social isolering och förlust av tidigare sociala roller och ytterligare försämring som följd.

Hosta och upphostningar

Hosta är ett vanligt första symtom vid KOL. Vid lindrig KOL är hostan ofta mest påtaglig på morgnarna och man kan normalt hosta sig ren från slem. Vid svårare KOL kan hostan ge problem även under dagarna.

Slemmet är i början ofta ofärgat (klart) men kan med svårare sjukdom bli mer vitt och grått. Färgen kan även ändras i samband med exacerbationer. Att slemmet ändrar färg ska ses som ett observandum eftersom det kan vara ett tecken på en exacerbation (går då mer mot grönt). Alla personer med KOL har dock inte slem, inte ens i samband med exacerbation.

Sidan uppdaterades senast 2022-12-12