Vad händer i musklerna vid KOL?

 

Vad händer i musklerna vid KOL?

Även om KOL främst anses vara en lungsjukdom, så är en försämrad muskelfunktion, d.v.s. en minskad styrka och uthållighet i muskulaturen som inte bara kan förklaras av en minskad fysisk aktivitetsnivå, vanligt vid KOL. 

Bland personer med diagnosen KOL har 20-40 % nedsatt muskelstyrka. Sedan är muskeluthållighet nedsatt mellan 30-80% hos personer med KOL jämfört med friska äldre individer. 

Framförallt är styrka och uthållighet i muskulaturen på lårets framsida påverkad men även styrka och uthållighet i armarna kan vara påverkad vid KOL.

Många med KOL har också en nedsatt fysisk kapacitet som visar sig genom bland annat sämre förmåga att gå långa sträckor och svårighet att klara arbete med armarna under längre stunder.

Försämringen av musklernas styrka och uthållighet ökar med ökad svårighetsgrad på sjukdomen.

Oavsett personens lungfunktion finns ett samband mellan muskelfunktion och livskvalitet, hälso- och sjukvårdsanvändning, fysisk aktivitet samt fysisk kapacitet (t ex gångförmåga) hos personer med KOL.

Bedömning av muskelfunktion, speciellt styrka i lårets muskulatur, rekommenderas ingå som en del av den rutinmässiga behandlingen vid KOL.

Översikt – förändrad muskelfunktion vid KOL

De förändringar som ses i muskulaturen hos personer med KOL inkluderar:

  • Nedsatt muskelstyrka
  • Nedsatt muskeluthållighet
  • Minskad muskelstorlek
  • Förändrad fibertypsammansättning
  • Minskad oxidativ kapacitet
  • Minskad kapillärtäthet 

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26