Symtom

KOL är en multifaktoriell sjukdom där flera organ än lungorna är påverkande och det märks på de symtom och samsjuklighet som många personer med KOL uppvisar. Här nämns några symtom och samsjukligheter. Läs mer på Vad händer i musklerna vid KOL och Samsjukligheter

Dyspné

Det allra vanligaste symtomet är dyspné (andnöd, andfåddhet). Dyspné uppkommer först vid måttlig fysisk ansträngning, och i senare skede vid allt lättare aktiviteter. Dyspné är det symtom som mest påverkar livskvaliteten hos personer med KOL. En ökande dyspné kan leda till att man undviker aktiviteter med social isolering och förlust av tidigare sociala roller och ytterligare försämring som följd.

Hosta och upphostningar

Hosta med eller utan slem är ett av de vanligaste symtomen vid KOL. Slemmet kan vara ofärgat (klart), vitt eller grått. Vid exacerbationer blir besvären svårare och slemmet kan färgas gult eller grönt (tecken på infektion). Alla personer med KOL har dock inte besvär av hosta eller slem, inte ens vid exacerbationer.

Övriga symtom

Andra symtom och tillstånd som funnits vara mer vanliga hos personer med KOL än hos friska individer är muskeldysfunktion, fatigue, malnutrition, kognitiv dysfunktion, ångest, depression, smärta, sömnsvårigheter, inkontinens och sväljsvårigheter. Allt detta bidrar till en sänkt livskvalitet och sänkt fysisk aktivitetsnivå. Majoriteten av dessa så kallade extra-pulmonella tillstånd kan man dock behandla framgångsrikt.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-14