Orsaker till KOL

Ungefär hälften av alla rökare kan få KOL

Sjukdomen är oftast orsakad av mångårig tobaksrökning och ju mer man har rökt desto större är risken att utveckla sjukdomen. Bland rökare i 75-årsåldern har ungefär hälften KOL.

Även passiv rökning under lång tid kan leda till KOL. Foster och små barn är känsligast för passiv rökning och det är vanligt att barn som utsatts för detta aldrig når full lungfunktion.

Kemikalier och damm kan bidra till KOL

Hos minst 20% av personer med KOL har fått sjukdomen på grund av andra faktorer, till exempel yrkesexponering.

Har man varit utsatt för olika typer av kemikalier och damm kan risken att utveckla KOL öka. Idag är det få i Sverige som utsätts för den typen av risker i arbetet, men det finns fortfarande personer som tidigare varit utsatta för skadlig påverkan.

Även ärftliga faktorer och andra faktorer under uppväxtåren kan bidra till utvecklingen av KOL.

Idag dör fler kvinnor än män av KOL

Flera studier visar att kvinnor verkar känsligare än män och har större risk att utveckla KOL vid samma exponering för rökning. KOL har tidigare varit vanligare bland män, men idag är det fler kvinnor än män som dör av KOL. Tidigare har män rökt mer och varit mer utsatta för skadliga ämnen i sina yrken men under andra delen av 1900-talet har kvinnor rökt allt mer.

Ärftliga faktorer spelar in

Den mest kända ärftliga riskfaktorn är alfa-1-antitrypsinbrist. Alfta-1-antitrypsin är ett protein som skyddar mot nedbrytning av framförallt lungvävnad. Brist på detta protein leder därför till att lungvävnad bryts ned och att emfysem utvecklas. Risken för att utveckla emfysem och KOL vid alfa-1-antitrypsinbrist förstärks vid rökning. Det är även större risk att drabbas av KOL om någon förälder har haft KOL.

Svår astma och rökning ökar risken för KOL

Personer med svår astma och astmatiker som röker har ökad risk att utveckla KOL.

Lungfunktionen blir sämre med åldern

Som en del i det naturliga åldrandet blir lungfunktionen sämre. Ålder är därför i sig en riskfaktor för KOL.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-14