KOL och astma

KOL och astma är lika men ändå olika

En del personer med KOL blandar ihop sin sjukdom med astma. I tabellen visas en sammanställning av skillnader mellan astma och KOL som kan hjälpa till att tydliggöra skillnaden mellan sjukdomarna.

En del personer kan dock ha både KOL och astma.

KOL ASTMA
Andnöd först vid ansträngning, sedan även i vila. Attacker med andnöd.
Smygande debut och successivt ökande besvär. Vid måttlig till svår sjukdom aldrig helt besvärsfri. Plötslig debut, besvären går upp och ned, besvärsfria intervaller.
Aldrig normal lungfunktion trots behandling. Oftast normal lungfunktion under besvärsfria perioder eller vid behandling.
Ofta historia med långvarig rökning. Ingen tobakshistoria nödvändig.
Patienten sällan under 40 år. Kan debutera i alla åldrar men vanligast hos yngre.
Vanligt med morgonhosta med upphostningar. Oftare nattlig hosta.
Ingen direkt koppling till allergi eller eksem. Ofta allergi eller eksem i sjukdomshistorien.

Sidan uppdaterades senast 2023-08-24