Medical Research Council scale (MRC)

MRC eller modifierad MRC (mMRC) är ett frågeformulär där graden av dyspné mäts på en 5-gradig skala.  mMRC bör användas som ett komplement till CAT (Socialstyrelsens nationella riktlinjerna för Vård vid astma och KOL, rekommendation 4).

mMRC kan användas för att förbättra bedömning av funktionsförmåga hos personer med KOL och för att utvärdera effekten av rehabiliteringsprogram.

Här kan du skriva ut mMRC som pdf-fil.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26