CCQ fångar upp symtom och status

CCQ består av 10 frågor i 3 olika domäner; symtom, funktionell status och mental status. I frågeformuläret skattas upplevda svårigheter att utföra aktiviteter och frekvens av symtom under de sju senaste dagarna på en 7-gradig skala.

Såväl medelvärde för samtliga frågor som medelvärde för de olika domänerna kan räknas ut.

CAT rekommenderas före CCQ

CAT rekommenderas i första hand vid bedömning och uppföljning i hälso- och sjukvården  eftersom den bedöms vara mer användarvänlig än CCQ (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL).

Här hittar du CCQ och mer information om CCQ

På webbsidan www.ccq.nl kan du läsa mer om CCQ.

Här kan du skriva ut CCQ som pdf-fil.

Så här används CCQ

CCQ fylls i av personen med KOL innan eller i samband med besök i hälso- och sjukvården och kan sedan utgöra ett diskussionsunderlag i mötet.

  • CCQ kan användas för att förbättra bedömningen av en persons funktionsnedsättning
  • CCQ kan användas för att bedöma effekt av rehabiliteringsprogram
  • CCQ kan användas för att bedöma framtida risk för en exacerbation samt återhämtning efter en exacerbation
  • En förändring på ≥0,4 poäng bedöms som en klinisk relevant skillnad

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26