Bedömning av symtom vid KOL

Bedömning av symtom vid KOL

Aspekter av sjukdomen som är viktigast för personerna med KOL beaktas inte alltid i hälso- och sjukvården. Bidragande orsaker till det kan vara att att:

  • Många personer med KOL underskattar svårighetsgraden av sjukdomen
  • Personer med KOL kan känna sig skyldiga till att själva ha orsakat sin sjukdom genom att röka vilket kan göra det svårare att tala om hur dåligt de egentligen mår
  • Många personer som har KOL har svårt att beskriva sina symtom för läkaren eller sjuksköterskan
  • Prioriteringar i sjukvården utgår ofta ifrån kliniska mätvärden och svårighetsgrad på sjukdomen medan personerna med KOL ofta prioriterar sociala och psykologiska konsekvenser av sjukdomen

Sjukdomen KOL ger många symtom som på olika sätt påverkar det dagliga livet. Mått på lungfunktion som FEV1 och hur personerna med KOL själva upplever sitt hälsotillstånd har låg överensstämmelse.

Att använda validerade och strukturerade frågeformulär som fångar upp de konsekvenser av sjukdomen som har betydelse i det dagliga livet kan ge en bra bild av hälsotillståndet hos personer med KOL.

Finns symtom som tyder på samsjuklighet?

Symtomen vid KOL kan likna symtomen vid hjärtsvikt. Det är dessutom vanligt att personer med KOL även har hjärtsvikt.

Vid tecken på andnöd som inte helt förklaras av sjukdomen KOL är det därför viktigt att en bedömning av eventuell hjärtsvikt görs (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL, rekommendation 2).

Rekommendation ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL

1)Tillstånd: KOL

Åtgärd: Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret CAT

Motivering: Åtgärden har god förmåga att bedöma aktuellt sjukdomstillstånd och framtida risk för exacerbation. Frågeformuläret är användarvänligt för patient och vårdpersonal. Symtomen tydliggörs vid användning av frågeformulär och underlättar konsultation och behandling.

Rekommendation: 2


2)Tillstånd: KOL

Åtgärd: Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret mMRC

Motivering: Åtgärden har god förmåga att bedöma dyspné. Symtomen tydliggörs vid användning av frågeformulär och underlättar konsultation och behandling.

Rekommendation: 4


3)Tillstånd: KOL

Åtgärd: Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret CCQ

Motivering: Åtgärden har god förmåga att bedöma aktuellt sjukdomstillstånd och framtida risk för exacerbation. Symtomen tydliggörs vid användning av frågeformulär och underlättar konsultation och behandling.

Rekommendation: 6

Sidan uppdaterades senast 2023-10-17