Viktförlust och undernäring

Vid KOL kan energibalansen vara rubbad

Vid KOL kan kroppens energibalans vara rubbad. Det innebär ofta en ökad energiförbrukning  parallellt med ett för litet intag av energigivande ämnen som protein, fett och kolhydrater. En möjlig orsak till den ökade energiförbrukningen är det ökade andningsarbetet.

Anledningar till att det kan vara svårt att tillgodose energibehovet är t ex dålig aptit, snabb mättnadskänsla eller att det är jobbigt att äta på grund av andnöd, trötthet och/eller illamående. Personer med KOL har dessutom ofta ett ökat proteinbehov på grund av ändrad muskelmetabolism och proteinsyntes.

Personer med KOL har därför en ökad risk att drabbas av viktförlust och undernutritionsstillstånd. Risken att drabbas ökar då svårighetsgraden på sjukdomen ökar. Undernutritionstillstånd ökar risken för mortalitet, minskad muskelmassa och muskelstyrka, sämre träningskapacitet, depression och sämre livskvalitet.

Något högre BMI rekommenderas i förebyggande syfte

Vid KOL är den rekommenderade vikten högre än hos friska. Personer med KOL som har BMI på 25-29, vilket vanligen klassas som övervikt, verkar enligt forskning må bäst och ha bäst prognos. Det är först vid BMI>30 som viktreduktion är aktuell, såvida patienten inte också har annan sjukdom, eller symtom, som kräver viktreduktion.

Kostråd för olika sjukdomar kan bli motsägelsefulla. Vid problem med kost och energibehov hos personer med KOL med samsjuklighet bör en dietist göra en bedömning.

Nutritionsbehandling vid BMI

Personer med BMI <22 bör erbjudas nutritionsbehandling med näringsdryck (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL).

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26