Kraftig övervikt försämrar lungfunktionen

Ett mindre antal av personerna med KOL drabbas av övervikt, men det är först vid BMI > 30 som viktreduktion är aktuell, såvida personen inte också har annan sjukdom, eller symptom, som kräver viktreduktion. Kraftig övervikt (BMI>30, fetma) reducerar lungfunktionen och är därmed särskilt olämpligt vid KOL. Personerna har också en ökad risk att utveckla sömnapné och andra överviktsrelaterade sjukdomar.

Vid viktnedgång måste muskelmassan bibehållas

Kraftigt överviktiga patienter med KOL, BMI > 30, bör få nutritionsbehandling av dietist för att påverka sin övervikt och sina matvanor. Det är viktigt att kombinera viktreducerande behandling med personligt anpassad fysisk träning för att bevara patienternas muskelmassa, fettfri kroppsmassa, som annars kan minska vid viktreduktion.

Undernäring kan samexistera med övervikt och obesitas hos personer med KOL så man ska vara försiktig med generella rekommendationer om viktnedgång för denna patientgrupp. Kontakt med dietist för nutritionsutredning och uppföljning är viktigt.

Sidan uppdaterades senast 2023-10-17