Energibehov och fysisk aktivitet

Planera för rätt energibehov vid ökad fysisk aktivitet eller träning

Fysisk aktivitet kan vara bra för att förbättra aptiten, men ökar också energibehovet.

Personer med KOL och undervikt får sämre effekt av fysisk aktivitet och undervikt/undernäringstillstånd riskerar att förvärras.

Om BMI ligger under 22 kg/m2bör bedömning av nutritionsstatus genomföras före träningsstart.

En person med KOL och undervikt eller risk för undervikt som vill öka sin nivå av fysisk aktivitet bör konsultera en dietist

Sidan uppdaterades senast 2023-10-17