Bedömning risk för undernäring

Regelbunden uppföljning av vikt

För att identifiera personer med behov av nutritionsbehandling bör mätning av längd och vikt alltid ingå i uppföljningarna av personer med KOL.

Använd screeningformulär

Ett screeningformulär, “Bedömning av risk för undernäring”, är utvecklat för personer med KOL och rekommenderas av bland annat Läkemedelsverket.

Värdering:

0-1p Ej risk för undernäring

2-4p Risk för undernäring. Patienten är i behov av kvalificerad nutritionsutredning

Identifiera personer i riskzonen i tid

Det är viktigt att i tid identifiera personer undernäring eller risk för undernäring och ge de nutritionsbehandling/ stöd eftersom undernäring påverkar kroppen negativt.

Det är också viktigt att identifiera dessa personer tidigt i förloppet eftersom det kan vara svårare att ändra vanor om man fått sämre ork på grund av undervikt.

Räkna ut ditt BMI

Skriv in din längd i centimeter (t ex 178)

Skriv in din vikt i kilogram (t ex 70)

Hur har Din viktutveckling sett ut de senaste månaderna?Hur är din aptit?BMI (Body Mass Index) (använd BMI-kalkylatorn)Sidan uppdaterades senast 2024-02-26