Uppföljning av exacerbation

Tätare uppföljning efter exacerbationer

Efter en akut exacerbation bör uppföljninggenomföras inom sex veckor. Vid besöket rekommenderas att en bedömning av symtom och fysisk aktivitet görs. (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid KOL, rekommendation 2).

För personer som har upprepande exacerbationer bör återbesök genomföras minst två gånger per år med bedömning av symtom och fysisk aktivitet (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid KOL, rekommendation 2).

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24