Symtom på exacerbation

Varningssignaler: ökad andfåddhet, mera slem och missfärgat slem

En exacerbation av KOL är en försämringsepisod med ökade luftvägssymtom (dyspné, hosta och slem) som föranleder ökad behandling. Symtomen ska ha försämrats under max två veckor och försämringen ska vara värre än den normala variationen från dag till dag. Exacerbationer orsakas främst av infektioner, i synnerhet virala, men även av andra faktorer som till exempel luftföroreningar. En exacerbation kan misstänkas om patienten bekriver en försämring av det vanliga tillståndet och upplever:

  • Ökad andfåddhet.
  • Mer missfärgade upphostningar.
  • Ökad mängd slem.

Feber förekommer oftast inte och inte heller förhöjd sänka. Vid feber kan det vara en lunginflammation.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26