Fysisk aktivitet vid exacerbation

Fysiskt aktiv vid exacerbation minskar risk för sjukhusinläggning och ökar livskvaliten

Forskning har visat att fysisk aktivitet eller träning i direkt anslutning till ett försämringstillstånd

  • minskar risken för inläggning/återinläggning på sjukhus och för förtida död
  • ökar livskvaliten
  • ökar fysisk kapacitet

Hälso- och sjukvården bör därför erbjuda ledarstyrd konditions- och styrketräning i direkt anslutning till akut exacerbation (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL, rekommendation 3).

Den fysiska aktiviteten anpassas efter allmäntillståndet

Om personen vårdas på sjukhus kan en sjukgymnast/fysioterapeut hjälpa till med den fysiska aktiviteten/träningen. Aktiviteten/träningen ska fortsätta även i hemmet.

Om personen är i hemmet är det viktigt med instruktioner om att vara så aktiv som allmäntillståndet tillåter. En sjukgymnast/fysioterapeut i primärvården eller i hemsjukvården kan hjälpa till med instruktioner och stöd för aktiviteten.

Aktiviteten/träningen kan både i hemmet och på sjukhus, bestå av:

  • promenad i rummet eller i korridor
  • promenad i trappa
  • lätt muskelstärkande aktivitet som uppresningar, tåhävningar och träning med gummiband
  • cykling på motionscykel

Det viktigaste är att personen är aktiv. Hur intensiv  aktiviteten är anpassas efter individens förutsättningar.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26