Behandling av exacerbation

Behandling i primärvården

Vid behandling av akut exacerbation kan följande behandlingar bli aktuella :

 • Inhalationsbehandling via andningsbehållare (spacer) eller nebulisator (munstycke).
 • Oxygen
 • Glukokortikoider peroralt dagligen i fem dagar vid medelsvår och svår exacerbation.
 • Antibiotika vid purulenta sputa. Sputumodling bör helst tas innan insättande av antibiotika.
 • Behandling av andra försämrande faktorer.

Läs mer i Behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket.

Behandling på sjukhus

Om behandlingen inte ger tillräcklig effekt kan transport till sjukhus bli nödvändig. Vid behandling av akut exacerbation på sjukhus kan någon/några av följande behandlingar bli aktuella:

 • Oxygen
 • Inhalationsbehandling
 • Intensivvård och ventilatorbehandling.
 • Non-invasiv ventilation rekommenderas vid akut exacerbation och respiratorisk acidos (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid KOL, rekommendation 3).

Läs mer i Behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket.

Fysisk aktivitet är en del av behandling vid exacerbation

Fysisk aktivitet minskar risken för återinsjuknande och mortalitet

Forskning har visat att risken för återinsjuknande och mortalitet minskar avsevärt om patienten genomför träning och fysisk aktivitet i samband med exacerbation. Därför är det viktigt att:

 • Stimulera till och uppmuntra fysisk aktivitet under en exacerbation.
 • Vid behov kontakta sjukgymnast/fysioterapeut för individanpassade råd.
 • Erbjuda ledarstyrd konditions- och styrketräning i direkt anslutning till akut exacerbation (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid KOL, rekommendation 3).

Sidan uppdaterades senast 2023-10-23