Försämringstillstånd och fysisk aktivitet

Du ska vara så fysiskt aktiv det går under hela din försämringsperiod.

Forskning har visat att fysisk aktivitet eller träning i direkt anslutning till ett försämringstillstånd

  • minskar risken för inläggning/återinläggning på sjukhus och för förtida död
  • ökar livskvaliten
  • ökar fysisk kapacitet

Om du behöver vård på sjukhus ska du börja med träningen/aktiviteten redan där. En sjukgymnast /fysioterapeut kan hjälpa dig att komma igång med aktivitet/träning som är lagom ansträngande.

Om du är hemma ska du vara så aktiv du orkar i hemmet. Kontakta gärna en sjukgymnast/fysioterapeut i primärvården för att få hjälp med lämplig aktivitet.

Aktiviteten/träningen kan både i hemmet och på sjukhus, bestå av:

Det viktigaste är att du är aktiv. Hur intensiv din aktivitet är anpassar du efter dina förutsättningar.

Om du är på sjukhus ska du fortsätta med träningen när du kommer hem. Du kan vända dig till din vårdcentral/hälsocentral om du behöver fortsatt stöd med träningen i hemmet.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26