Oro och nedstämdhet

Det är naturligt för alla människor att känna sig oroliga och nedstämda ibland. Vid en kronisk sjukdom är det vanligare. Man kan känna sig begränsad och uppleva att spontanitet i livet går förlorad. Många relationer kan påverkas och det är lätt att känna sorg över att livet har förändrats. Vid KOL begränsas man också av andfåddhet och andnöd, vilket är påfrestande och lätt skapar oro i vardagen.

Att bli nedstämd, känna sig ledsen och tappa modet är naturligt i perioder. Likaså att känna oro i samband med större påfrestningar eller inför aktiviteter som påverkar andingen mer än man är van vid. Det är dock viktigt att vara observant på när perioder av nedstämdhet övergår till depression. Och när oro övergår till ångest. Ångest och depression kan påverka livskvaliteten lika mycket som själva sjukdomen KOL. Det finns hjälp vid både depression och ångest som förbättrar livskaliten väsentligt.

 Vanliga fysiska reaktioner vid oro & nedstämdhet:

 • Trötthet
 • Huvudvärk
 • Högt blodtryck
 • Muskelspänningar i nacke och bröstkorg
 • Spänd andning
 • Sömnstörningar
 • Magkatarr och tarmbesvär

Vanliga psykologiska reaktioner vid oro & nedstämdhet:

 • Irritabilitet, dåligt humör, orkar inte med andra människor
 • Missnöje, glädjelöshet, ointresse
 • Koncentrationssvårigheter
 • Pessimism
 • Förlust av självkänsla
 • Svårighet att koppla av, kan inte komma till ro

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24