Uppföljningar i hälso- och sjukvården

Du som har KOL ska erbjudas uppföljning av sjukdomen i primärvården. Hur ofta uppföljningen bör ske beror på svårighetsgraden på din sjukdom och om du har andra riskfaktorer – som till exempel om du röker och om du har haft exacerbationer.

Målet med behandlingen vid KOL är att minska symtom och förebygga försämringstillstånd. Att gå på uppföljningarna du erbjuds ger förutsättningar för att justera behandling och egenvård om det behövs och få kunskap och stöd för att hantera din sjukdom på bästa möjliga sätt.

I tabellen kan du läsa rekommendationer för hur ofta uppföljningar bör göras och vad uppföljningarna ska innehålla.

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24