CAT- ett frågeformulär om symtom

Sjukdomen KOL kan ge flera olika symtom som kan påverka ditt dagliga liv. En lungfunktionsmätning, en spirometri, visar din lungfunktion. Men ett sådant test visar inte hur du är påverkad av sjukdomen i ditt dagliga liv. Det har dessutom visat sig att det är dåligt överensstämmelse mellan hur bra eller dålig lungfunktionen är och hur mycket man upplever att livskvaliten är påverkad.

CAT är ett frågeformulär som används för att fånga upp de symtom som har störst betydelse i det dagliga livet och användande av CAT i hälso- och sjukvården rekommenderas. CAT har utvecklats utifrån intervjuer med personer som har KOL.

CAT kan användas

  • som ett diskussionsunderlag i mötet med personal i hälso- och sjukvården för att du lättare ska kunna beskriva hur sjukdomen påverkar ditt liv
  • för att personalen ska förstå vilka symtom just du har så att de kan ge behandling och stöd som är anpassad till dina behov och symtom
  • för att följa sjukdomen och dina symtom över tid och se förändringar

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24