6-minuters gångtest

6-minuters gångtest för bedömning av fysisk kapacitet

6-minuters gångtest (six minutes walking test, 6MWT) är ett test som du bör få göra om du har nedsatt ork och kondition. Resultatet på 6-minuters gångtest ger viktig information till hälso- och sjukvårdspersonalen om din fysiska kapacitet. Tillsammans med dina symtom och resultat ifrån eventuella andra undersökningar så ligger det till grund för vilka insatser du erbjuds ifrån hälso- och sjukvården.

Vid ett 6-minuters gångtest mäts hur lång sträcka du går under 6 minuter. Du går fram och tillbaka på en 30 meter lång sträcka som markeras med två koner.  Under testet kontrolleras också syrgasmättnad, blodtryck och puls.

Manual 6MWT

Sidan uppdaterades senast 2024-06-04