Strategi för ansträngd andning

Funktionell andningsviloställning – om det blir extra jobbigt att andas

Vid KOL kan man ibland uppleva kraftig andnöd, framförallt i samband med försämringstillstånd eller fysisk ansträngning. Vid kraftig andnöd kan man uppleva starkt obehag och ångest och det kan vara bra att ha en strategi för att få bättre kontroll över och lugna ned andningen.

Det är viktigt att man lär sig känna igen vardaglig variation i andnöd till skillnad från försämringstillstånd. Vid symtom på försämringstillstånd är det viktigt att du kontaktar din vård/hälsocentral.

Funktionell andningsviloställning

Viloställningarna gör det lättare för dig att andas. Om du vilar huvudet i händerna så kan du använda fler muskler till andningsarbetet.

  1. Sitt i ”kuskställning” med underarmarna/armbågarna stödda mot knäna. Vila huvudet i händerna.

2. Sitt vid ett bord och stöd underarmarna/armbågarna mot bordet. Vila huvudet i händerna.

Strategi om det blir extra jobbigt att andas

  • Andas med pysandning för att förbättra syresättningen och lugna andningen.
  • Ta luftrörsvidgande medicin om du har det förskrivet.
  • Sitt i någon av de funktionella andningsviloställningarna.
  • Lossa tätt åtsittande kläder.

Sidan uppdaterades senast 2023-12-01