Registrera

Forskargruppen bakom KOLwebben värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. När du registrerar ett konto på KOLwebben sparar vi ditt namn och din e-postadress i ett register. Dessa uppgifter behövs för att du ska få tillgång till tjänsten och för att få information om nyheter som rör KOLwebben.  Umeå universitet är ansvarigt för hantering av personuppgifter och vi behandlar dina personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som ersätter Personuppgiftslagen (PUL).

På KOLwebben finns funktionen – KOL-profil – där du har möjlighet att fylla i information om rökvanor, vardagsmotion, vaccinationer, sjukhusinläggningar, försämringsperioder, andfåddhet, kost, längd, vikt, BMI. Dessa uppgifter kan du spara och skriva ut för att ta med vid framtida besök i hälso- och sjukvården. Informationen är baserat på det som vanligtvis frågas upp vid planerade besök och syftar till att underlätta för dig samt för hälso- och sjukvårdspersonalen. Informationen sparas under tiden du är inloggad. När du loggar ut raderas informationen om dig.

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos KOLwebben. Skicka i så fall en undertecknad begäran till oss på vår e-post (kolwebben.fysioterapi@umu.se). Du kan avregistrera dig som användare på sidan genom att skicka ett meddelande till samma e-post

Vi använder dina uppgifter för att i forskningssyfte kunna följa användandet av KOLwebben. Data skickas och ligger krypterat i databas på Institutionen för Datavetenskap, vid Umeå universitet.

För forskningssyftet kommer dina uppgifter sparas i upp till 10 år. För övriga syften finns din användare kvar så länge du önskar. Du har alltid möjlighet att ta bort ditt namn och mailadress från KOLwebbens databas.

Med vänliga hälsningar, KOLwebben