Ligger du i riskzonen?

Blir du lättare andfådd än andra personer i din ålder?

    

 

Hostar du flera gånger om dagen även när du inte är förkyld?

    

Hostar du upp slem eller har slem i lungorna (bröstet?) de flesta dagar?

    


Kan du eller någon du känner ha KOL?

Det är viktigt att få en diagnos eftersom det finns mycket att göra för att bromsa sjukdomen och påverka hälsan i positiv riktning!

KOL är en vanlig sjukdom som ungefär en halv miljon svenskar har. Många vet inte om att de har sjukdomen. Kan du eller din närstående vara en av dem?

Det första viktiga steget för att bromsa en eventuell sjukdom och kunna påverka din hälsa i positiv riktning är att få en diagnos. Därför är det är viktigt att du kontaktar din hälso- och vårdcentral om du misstänker att du har KOL. Där ska du be att få göra en undersökning av din lungfunktion – en spirometri.

Symtomen på KOL kommer ofta smygande och sjukdomen utvecklas långsamt. I början kan man uppleva försämrad ork och kondition och förkylningar som inte riktigt går över. Andra viktiga symtom på KOL är andnöd eller andfåddhet och hosta.

Att vara närstående till en person med KOL

När din närstående får KOL förändras även din vardag. Någon du står nära och kanske lever med behöver acceptera en tuff sjukdom, kanske förändra sina levnadsvanor och anpassa sitt liv efter sjukdomen. Det är naturligt att även du som närstående har starka känslor inför sjukdomen, att du känner med den som är drabbad men också upplever känslor av oro, sorg och förlust för din egen del.

KOL förändrar livet. Men det finns också goda utsikter till ett bra liv med KOL i många år om man med hjälp av kunskap och motivation skapar de bästa förutsättningarna för att leva med sjukdomen. Att sluta röka, leva ett aktivt liv med rätt träning, kost och läkemedel gör stor skillnad för hur livet med KOL utvecklas.