Utrustning för hemträning

Utrustning för hemträning

Fysisk aktivitet/träning vid KOL är en central del i behandlingen vid KOL och kondition- och styrketräning har i de nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL en hög prioritet (prioritet 3).

Det är oerhört viktigt att uppmuntra patienter med KOL att vara fysiskt aktiva hemma. Fysisk aktivitetsnivå anses i vissa studier vara den starkaste prediktorn för mortalitet inom patientgruppen.

Styrketräning

Muskelstärkande träning kan med fördel utföras i hemmet. Patientens egen kropp kan användas som belastning, framförallt vid träning av ben- och vadmuskulatur medan övningar för övre delen av kroppen enkelt kan utföras med elastiska band.

Under fliken övningar finner du instruktioner och filmer för hur muskelstärkande övningar kan utföras i hemmet med kroppen som belastning samt med elastiska band.

Konditionsträning

Konditionsträning kan med fördel utföras utomhus i form av gångträning och kräver ingen specifik utrustning. Stavgång kan även genomföras för personer med KOL och då krävs tillgång till gångstavar.

När vädret inte tillåter kan konditionsträning utföras i hemmet på gå-band alternativt med motionscykel. Har patienten en trappa eller trappsteg i hemmet kan program för trappträning läggas upp.

På sidan Underlätta fysisk aktivitet går det att läsa mer om hur konditionsträning kan genomföras.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26