Säkerhet inför och under träning

Följande bör tillämpas vid träning eller ökad fysisk aktivitet:

  • Premedicinering med luftrörsvidgande inhalationsläkemedel innan fysisk aktivitet/träning.
  • Kontrollera hjärtfrekvens, blodtryck samt syrgasmättnad i vila och under ansträngning före träningsstart.
  • Vid ett viloblodtryck på >180/110 mmHg bör läkare konsulteras innan träningen startar.
  • Träning i optimerad andningsteknik ges till samtliga patienter
  • Om syremättnaden är under 90% i vila ska läkare kontaktas eftersom en respiratorisk insufficiens kan föreligga.
  • Om syremättnad sjunker under 88% under träningen bör intensiteten sänkas eller träning ske i intervallform. Även anpassad träning som ställer mindre krav på ventilationen kan erbjudas såsom styrketräning, träning med mindre samtidig muskelmassa (en arm/ett ben i taget) samt rörlighets- och balansträning.
  • Vid BMI på <22kg/m2 är det viktigt att kontakta dietist för diskussion om hur energibehov ska tillgodoses för att träningen inte ska bryta ned kroppen.
  • Absoluta kontraindikationer för fysisk träning är t ex svår aortastenos, okontrollerad symtomgivande hjärtsvikt och instabil kranskärlssjukdom. Läs mer i FYSS i kapitlet Kontraindikationer för fysisk aktivitet.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26