Motivera till fysisk aktivitet

Motivera till och underlätta fysisk aktivitet

Det är viktigt att att motivera till och stödja en ökning av fysisk aktivitet i vardagen.

Personer med KOL som har en låg nivå av fysisk aktivitet bör erbjudas stöd att bli mer aktiva. Personer med en tillräcklig nivå av fysisk aktivitet behöver tidigt få kunskap om hur viktigt fysisk aktivitet och träning är vid KOL. Kunskapen ges i förbyggande syfte, för att förhindra en framtida sänkning av den fysiska aktivitetsnivån.

Åtgärder för att stödja fysisk aktivitet

Effekten av olika åtgärder för att stödja ökad fysisk aktivitet är:

  • Rådgivande samtal med skriftlig ordination eller stegräknare samt uppföljning är mest effektiva metod.
  • Kvalificerat rådgivande samtal kostar mer och har inte bättre effekt.
  • Fysisk träning inom ramen för hälso- och sjukvården som metod för att öka den fysiska aktivitetsnivån har oklar effekt.

I kapitlet Metoder för att individanpassa fysisk aktivitet i FYSS 2017 beskrivs specifikt hur man genom samtal kan stödja och behålla en ökad fysisk aktivitetsnivå.

Underlätta fysisk aktivitet

Gånghjälpmedel gör det enklare för personer med KOL att vara fysiskt aktiva eftersom de avlastar andningsmuskulaturen. En rollator ger dessutom trygghet och möjlighet att sitta och vila under en promenad. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en ökad eller bibehållen fysisk aktivitetsnivå bör man vara generös i bedömningen av behov av gånghjälpmedel.

Pysandning (sluten läppandning) gör det lättare för personer med KOL att vara fysiskt aktiva. Pysandning under aktiviteten rekommenderas till alla med KOL och bör inkluderas i träningen.

God andningsteknik:

  • Maximerar effekten av andningsarbetet.
  • Är ett verktyg för att minska dyspnén och uppleva större kontroll och trygghet i samband med svår dyspné.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26