Bedömning av fysisk kapacitet

Test av aerob förmåga

Sex minuters gångtest (six minutes walking test, 6MWT) är ett validerat test för mätning av fysisk kapacitet vid KOL. Vid testet ska personen gå så långt som möjligt på 6 minuter. Under testet kontrolleras också syrgasmättnad, blodtryck och hjärtfrekvens.

Under testet används en 30 meter lång sträcka som markeras med två koner. En gångsträcka på under 350 meter är en indikation på att insatser för att öka den fysiska kapaciteten och aktivitetsnivån behövs. Dock viktigt med individuell bedömning. 

Personer med stabil KOL i stadium 2-4 med misstänkt nedsatt fysisk kapacitet bör erbjudas en mätning av fysisk kapacitet med 6 minuters gångtest enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid KOL (prioritet 2).

Andra test som kan användas är Incremental shuttle walk och Endurance shuttle walk test.

Test av muskelfunktion (styrka och uthållighet)

Vid KOL är det vanligt med nedsatt styrka i lårmuskulaturen och i överarmarna. Nedsatt muskelstyrkan kan minska förmågan att utföra aktiviteter i vardagen. Personer med KOL har ca 20-40% lägre muskelstyrka samt 50-80% lägre muskeluthållighet än personer utan KOL. Det är viktigt att bedöma muskelstyrkan för att vid behov rekommendera muskelstärkande övningar.

Dynamisk muskelstyrka

Dynamisk muskelstyrka kan mätas med RM (Repetitionsmaximum) där 1RM är den största tyngd som kan lyftas genom hela rörelsebanan en gång. Det kan vara svårt att bestämma 1RM hos personer med KOL, eftersom de kan vara äldre, sköra och träningsovana. Därför används ofta 6RM eller 10RM, dvs den tyngd som patienten orkar lyfta genom hela rörelsebanan maximalt 6 respektive 10 gånger.

Dynamisk uthållighetsstyrka mäts genom att en övning med en bestämd vikt utförs maximalt antal gånger.

60 sekunders sit-to-stand test

Muskelfunktion kan även utvärderas med 60 sekunder sit-to-stand test  som mäter benstyrka genom tidtagning av max antal uppresningar som kan göras på 60 sekunder. Testet är enkelt att genomföra och kräver endast tillgång till en stol och en klocka med sekundvisare.

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24