Balansövningar

Det går att förbättra balansen genom att träna balansen.

Det går att förbättra balansen genom att träna balansen. Grundläggande priniciper för träning av balans är att:

 • Övningen måste vara lite ”svår” – den måste utmana balansen för att den ska ge någon effekt.
 • Övningen får inte vara så svår att personen riskerar att tappa balansen och ramla och skada sig utan träningen måste vara säker.

Säker träning kan skapas genom till exempel att personen står i ett hörn med en stadig stol framför dig. Då kan personen ta stöd i väggarna och i stolen.

Gående övningar kan utföras till exempel längs en diskbänk eller ett räcke.

Gående balansövningar

Gående övningar kan utföras längs en diskbänk eller ett räcke som kan ge stöd vid behov.

 1. Träna att gå och sätta fötterna som på en linje – som att balansera på en tänkt linje. Blir det för ostadigt så sätt fötterna straxt bredvid den tänkta linjen.
 2. Gå vanligt och gör huvudrörelsern nedan (a).  Om övningen behöver göras svårare så kan man balansera som på linje (se gående balansövning 1) och gör huvudrörelserna.
 1. Vrid på huvudet och titta från sida till sida. Titta därefter uppåt och nedåt. Börja med små och långsamma vridningar/rörelser.

Övningarna kan göras mellan 30 sekunder och en minut i taget. Vila sedan en stund och upprepa 3-4 gånger. Gör gärna övningarna varje dag.

Stående balansövningar

Stående balansövningar kan t ex utföras stående i ett hörn. En stadig stol framför kan ge ett stöd om personen tappar balansen.

 1. Träna att bara stå i en någon av utgångsställningarna nedan. A är lättast och C svårast. Välj en ställning som utmanar balansen.
 
 1. Stå med fötterna tätt ihop. Om det blir för vingligt kan man ha lite mellanrum mellan fötterna.
 2. Ställ ena foten framför den andra så att fötterna står som på en linje. Om det blir för ostadigt kan man flytta ena foten åt sidan lite grand.
 3. Stå på ett ben.
 1. Kombinera en av utgångsställningarna ovan (A-C) med huvudrörelserna nedan (a). Hitta en kombination av utgångställning och huvudrörelser som utmanar personens balans.
 
 1. Vrid på huvudet och titta från sida till sida. Titta därefter uppåt och nedåt. Börja med små och långsamma vridningar/rörelser.

Gör övningarna i mellan 30 sekunder och en minut i taget. Vila sedan en stund och upprepa 3-4 gånger. Gör gärna övningarna varje dag.

Stående balansövningar

Stående balansövningar kan t ex utföras stående i ett hörn. En stadig stol framför kan ge ett stöd om personen tappar balansen.

 1. Träna att bara stå i en någon av utgångsställningarna nedan. A är lättast och C svårast. Välj en ställning som utmanar balansen.
 
 1. Stå med fötterna tätt ihop. Om det blir för vingligt kan man ha lite mellanrum mellan fötterna.
 2. Ställ ena foten framför den andra så att fötterna står som på en linje. Om det blir för ostadigt kan man flytta ena foten åt sidan lite grand.
 3. Stå på ett ben.
 1. Kombinera en av utgångsställningarna ovan (A-C) med huvudrörelserna nedan (a). Hitta en kombination av utgångställning och huvudrörelser som utmanar personens balans.
 
 1. Vrid på huvudet och titta från sida till sida. Titta därefter uppåt och nedåt. Börja med små och långsamma vridningar/rörelser.

Gör övningarna i mellan 30 sekunder och en minut i taget. Vila sedan en stund och upprepa 3-4 gånger. Gör gärna övningarna varje dag.

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24