Vaccination

Den som har KOL riskerar att blir svårare sjuk av influensa och luftvägsinfektioner än en person med friska luftvägar. Ofta försämras då även sjukdomen KOL och andnöd och slem ökar.

Det är därför viktigt att personer med KOL vaccinerar sig mot influensa, covid-19 och pneumokocker, som kan orsaka lunginflammation. Influensavaccinet och pneumokockvaccinet kommer i två olika sprutor, men kan ges vid samma tillfälle. 

Skydd mot lunginflammation genom pneumokockvaccin

Personer med KOL bör även vaccinera sig mot pneumokocker för att minska risken att få lunginflammation.

Idag ser rutinerna för pneumokockvaccination olika ut i olika landsting. I vissa landsting har man bedömt att det räcker att man vaccinerar sig mot pneumokocker vid ett tillfälle. I andra landsting görs en ny vaccination efter 5-10 år.

Du kan läsa mer om pneumokockvaccination för riskgrupper hos Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot influensa varje år

Personer med KOL bör vaccinera sig mot influensa varje år. Influensavaccin ger ett bra skydd mot influensa och dess komplikationer.

Länk till Rekommendationer för profylax och behandling av influensa

Det finns mer information att läsa om influensavaccinering hos Folkhälsomyndigheten.

Vaccination mot Covid-19

Personer med KOL är i riskgrupp för att utveckla svår Covid-19.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination av riskgrupper. Vaccination mot Covid-19 Folkhälsomyndigheten

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26