Psykosocialt stöd

Det viktigaste om känslomässiga reaktioner

Att leva med en kronisk sjukdom kan vara lite av en berg- och dalbana. Vissa dagar är bra, och man kan leva nästan som vanligt. Andra dagar är förutsättningarna sämre och man känner sig begränsad. Andnöd, och rädsla för att få andnöd, skapar oro och ängslan. Att känslorna kommer och går är helt naturligt.

Oro och nedstämdhet är normala reaktioner vid en svår situation. När man får diagnosen KOL är det normalt att bli nedstämd och orolig ett tag. Sådana känslor ingår i anpassningsprocessen och kan faktiskt hjälpa inför kommande förändringar.

 Ibland blir de känslomässiga reaktionerna starkare eller mer långvariga. Om reaktionerna blir för starka kan de hämma personen och till och med leda till att sjukdomen förvärras. Det är viktigt att kunna se när oro börjar övergå i ångest och när nedstämdhet närmar sig en riktig depression för att kunna sätta in adekvata åtgärder.

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24