Patientutbildning

 

Patientutbildning och stöd i egenvård – i grupp eller individuellt

För att skapa förutsättningar för bästa möjliga hälsa hos personer med KOL behövs tillfällen då information om sjukdomen, om egenvård och om läkemedel ges på ett systematiskt sätt. Att personer med KOL har kunskap om sin sjukdom är nödvändigt för att de ska ha möjlighet att välja en livsstil som främjar hälsa och livskvalitét i relation till sjukdomen och för att t ex söka vård vid tecken på en exacerbation.

Forskning har visat att patientutbildning och stöd i egenvård, individuellt eller i grupp ger:

  • Förbättrad livskvalitét och minskad dyspné
  • Ökad fysisk kapacitet
  • Ökad kunskap om KOL, egenvårdsförmåga samt förbättrad förmåga till aktiviteter i dagliga livet
  • Minskat antal exacerbationer och minskat antal sjukhusvistelser

Personer med KOL bör erbjudas patientutbildning och stöd i egenvård individuellt eller i grupp.

Rekommendation ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL

Tillstånd: KOL

Åtgärd: Patientutbildning och stöd i egenvård, individuellt eller i grupp

Motivering: Åtgärden medför förbättrad livskvalitet, minskad dyspné, minskat antal sjukhusvistelser ochexacerbationer samt minskad mortalitet till en låg till måttlig kostnad.Det går ej att särskilja effekterna av att ge patientutbildning i grupp eller individuellt.

Rekommendation: 3

Riksförbundet HjärtLung har tagit fram en patientutbildning som alla vårdcentraler, kliniker och sjukhus kan använda kostnadsfritt för att utbilda patienter med KOL. Utbildningen varar kunskaper med praktiska uppgifter, filmer och faktablad för att göra det möjligt för deltagarna att ta till sig materialet och omsätta kunskapen till praktisk handling i vardagen. Fokus ligger på det som deltagaren kan göra själv för att må så bra som möjligt med sin sjukdom. Utbildningen består av fyra handledarledda gruppträffar.

Utbildningen är framtagen av Riksförbundet HjärtLung med stöd av Socialstyrelsen.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26