Det är viktigt att fråga om inkontinens

Nästan 50 % av alla kvinnor och 30 % av männen med KOL har problem med urininkontinens.

Många tycker att det är svårt att prata om inkontinens och tar inte upp det spontant vid besök i hälso- och sjukvården. Därför är det viktigt att fråga om det.

Träning och andra insatser

Träning av bäckenbottenmuskulaturen kan lindra eller helt eliminera problem vid lindrig inkontinens. Det kan också vara aktuellt med läkemedel eller i vissa fall operation. Inkontinenshjälpmedel förskrivs av särskilt utbildad personal.

tät.nu hittar du forskning om behandling av urininkontinens. Där kan du också ladda ner appen Tät. Appen innehåller information, träningsprogram för bäckenbotten i 6 bas-steg och 6 avancerade steg, möjlighet till påminnelser och en statistikfunktion.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26