Vanliga sjukdomar vid KOL

KOL påverkar inte bara lungorna

KOL påverkar lungfunktionen men också andra delar av kroppen. Det gör att en del andra sjukdomar eller tillstånd är vanligare hos personer som har KOL än hos resten av befolkningen.

Kom ihåg att det finns mycket du kan göra själv för att må bättre – inte bara med KOL utan även med andra sjukdomar.

Utredningar är viktiga för att du ska få rätt behandling

Det är viktigt att bli undersökt om man misstänker att man har någon sjukdom utöver KOL. Med rätt diagnos kan man också få rätt behandling, vilket ofta leder till förbättringar i vardagen och av livskvaliten.

  • Vissa personer bör utredas för hjärtsvikt eftersom både hjärtsvikt och KOL kan ge andnöd.
  • Personer med KOL bör utredas även för benskörhet så att behandling kan sättas in vid behov.

Andra delar av kroppen påverkas

Många som har KOL har också en hjärt- och kärlsjukdom. Även diabetes är vanligare vid KOL än hos personer som inte har KOL.

Vid KOL ökar risken för benskörhet. Benskörhet ger ökad risk för frakturer, som t ex handledsbrott, benbrott eller brott på en ryggkota.

Att läcka urin (inkontinens) är vanligt då man har KOL och hostar mycket. Hostningar gör att det blir ett stort tryck ned mot bäckenbottenmuskulaturen och om bäckenbotten inte hinner med eller inte orkar hålla emot så läcker man urin.

KOL och lungcancer är starkt rökrelaterade sjukdomar och lungcancer är vanligare hos personer med KOL.

Många som har KOL upplever någon form av nedstämdhet och en del blir deprimerade. Att få en kronisk sjukdom som KOL är en stor förändring i livet. Att ta till sig beskedet, acceptera sjukdomen och lära sig leva med KOL kan vara lite av en berg- och dalbana och då är det också naturligt att känslorna går upp och ned.

Personer med KOL har ofta svårare att somna och sämre sömnkvalitet med kortare sovtid och fler korta uppvaknanden. Hosta och slemproduktion och vissa läkemedel kan påverka sömnkvaliten.

Vid svår KOL kan funktioner som reaktionsförmåga, minne och förmåga till abstrakt resonemang påverkas. En möjlig förklaring till detta är den minskade syretransporten till hjärnan.

Du kan själv göra mycket för din hälsa!

Många av de sjukdomarna och tillstånden som beskrivs går att påverka. Här är några exempel på vad du själv kan göra:

  • Att sluta röka har stor betydelse vid hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och bensskörhet.
  • Fysisk aktivitet har god effekt vid hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, bensskörhet, nedstämdhet, depression och sömnproblem.
  • Vid KOL riskerar balansen att bli sämre vilket ökar risken att ramla och få frakturer – särskilt vid benskörhet. Balansen går att träna upp med balansövningarar så att risken att ramla minskar.
  • Du kan träna din bäckenbotten så att problem med inkontinens lindras eller försvinner helt.
  • Det är viktigt att veta att man kan få hjälp vid oro, nedstämdhet och depression och att det finns mediciner som kan höja livskvaliten väsentligt.
  • Din KOL-behandling kan justeras så att du får bättre sömnkvalitet. Berätta därför för personalen i hälso- och sjukvården om du har problem med sömnen.

Sidan uppdaterades senast 2024-01-30