Stadier av KOL

KOL är en progressiv sjukdom som ofta smyger sig på

KOL är en progressiv sjukdom vilket betyder att lungfunktionen långsamt blir sämre och sämre.

Eftersom symtomen på sjukdomen kommer smygande är det många som inte tolkar det som en sjukdom utan tecken på ökad ålder eller dålig kondition och som därför inte söker vård.

Fyra stadier baserade på lungfunktion

Svårighetsgraden på sjukdomen delas ofta in i 4 stadier baserat på lungfunktionen. Vid stadium 1 och 2 har man mer än hälften av den normala lungfunktionen kvar. I stadie 3 och 4 har man mindre än hälften av normal lungfunktion kvar. 

Indelning utifrån symtom och försämringstillstånd

När sjukdomen delas in i stadier efter lungfunktion kan det vara stor skillnad på hur mycket symtom två personer i samma sjukdomsstadium har. Därför används alltmer en indelning som även tar hänsyn till hur mycket symtom man har och om man får försämringstillstånd. Den indelningen bör ligga till grund för vilken läkemedelsbehandling man får. Med denna indelning delas KOL in i kategorierna A, B, C och D

Sidan uppdaterades senast: 2021-10-15