Musklerna vid KOL

Ofta sämre muskelfunktion vid KOL

Tidigare såg man KOL enbart som en lungsjukdom men forskning visar att många andra system i kroppen är påverkade.
Minskad muskelstyrka och muskeluthållighet är vanligt vid KOL. Bland personer med diagnosen KOL har 20-40 % nedsatt muskelstyrka. Sedan är muskeluthållighet nedsatt mellan 30-80% hos personer med KOL jämfört med friska äldre individer.

Nedsatt fysisk kapacitet

Styrkan och uthålligheten påverkas främst i benmusklerna, men även i armmusklerna. Bedömning av muskelfunktion, speciellt styrkan i lårmuskulaturen, rekommenderas som en del av den rutinmässiga behandlingen vid KOL.

Många med KOL har också nedsatt fysisk kapacitet, t ex svårt att gå långa sträckor eller att klara arbete med armarna under längre stunder.

Sidan uppdaterades senast 2024-01-30