Lungorna vid KOL

https://youtu.be/pu2-HODOZ10

Bronkiolit och emfysem gör det svårare att andas

Bronkiolit leder till svullnad, slembildning och ärrbildning som ger förträngningar i luftvägarna. Emfysem leder till minskad elasticitet i luftvägarna. Allt detta ger en försvårad utandning. Obstruktiviteten (förträngningen) kan behandlas med luftrörsvidgande mediciner men försvinner aldrig helt.

Eftersom det är svårt att andas ut, stannar gammal luft kvar i lungan och hindrar ny syrerik luft att nå blodet. Konsekvensen är att man lättare blir andfådd och kan uppleva andnöd.

Bronkiolit

Vid KOL har man en kronisk inflammation i de mindre luftvägarna, bronkiolerna, som kallas bronkiolit. Bilden med bronkiolit visar hur förträngningen av de små luftvägarna ser ut hos en person med KOL jämfört med hos en person med friska luftvägar.  

Bronkiolit gör att luftvägarna blir svullna och det blir svårare att andas ut luften. Ökad slembildning i luftvägarna är också vanligt och en del personer får hosta med slem.

Bild på en frisk luftväg och en som drabbats av bronkiolit.

Bronkiolit Till vänster är en bild på en frisk luftväg. Till höger är en luftväg som drabbats av bronkiolit. Slemhinnan är svullen med ökad produktion av slem. Det leder till mindre diameter i luftvägen och mindre med utrymme för luften att passera.

Emfysem

Emfysem innebär att väggarna i lungblåsorna går sönder och större emfysemblåsor bildas. Bilden med lungblåsor visar friska lungblåsor samt emfysem. 

Följderna av emfysem är att det blir mindre yta där syre och koldioxid kan transporteras mellan lunga och blod. Även elasticiteten i lungan minskar och små luftvägar kan stängas av.

En bild på friska lungor och lungor som drabbats av emfysem.

Emfysem. Bilden till vänster visar friska lungblåsor med hela väggar i varje blåsa och bibehållen elasticitet. Bilden till höger visar en del av lunga som drabbats av emfysem, där väggarna mellan lungblåsorna gått sönder och elasticiteten minskat.

Sidan uppdaterades senast 2024-01-30