Information

En kartläggning som genomfördes 2011 visade att mindre än 0,5 % av de personer som lever med sjukdomen KOL i Sverige deltar i lungrehabilitering på sjukhus. Detta trots att lungrehabilitering är den insats som är effektivast då det gäller att minska symtom av sjukdomen, förbättra livskvalitén och minska behov av insatser ifrån hälso- och sjukvården.

Om fler fick tillgång till lungrehabilitering skulle personer med KOL följdaktligen ha bättre förutsättningar för en god hälsa samtidigt som det skulle innebära besparingar för hälso- och sjukvården. Men vi vet också att många personer inte orkar eller har möjlighet att åka till ställen där lungrehabilitering erbjuds. Mot denna bakgrund har vi utvecklat KOL-webben som ett verktyg för personal i hälso- och sjukvården och för personer med KOL.

Forskare vid Umeå universitet, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för fysioterapi,  har utvecklat KOL-webben med två syften. Det första är för att underlätta för personal i hälso- och sjukvården att ge personer med KOL hälsofrämjande evidensbaserade insatser. Det andra syftet är att stödja personer med KOL i sin egenvård och i en hälsosam livsstil.

Vi har valt att kalla insatserna för hälsofrämjande evidensbaserade insatser istället för lungrehabilitering. Anledningen är att vi vill göra det tydligt att det är ett ansvar för alla som träffar personer med KOL i hälso- och sjukvården att ge, stödja och/eller följa upp dessa insatser. Det som står på KOL-webben är i överensstämmelse med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL (2015) samt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer (2015).