Strategier för egenvård viktigt för personer med KOL

Karin Wadell, grundare av KOLwebben beskriver i en intervju vid Umeå universitet om kunskapsläget kring KOL. Arbete som gjorts och som görs nu. Läs mer via Umeå universitets hemsida.